Naturbruk för veterinärer

Vill du bli veterinär i framtiden men vet inte vilket gymnasium som passar för dig? Då kan du vara lugn. När det gäller veterinäryrket kan det finnas många utbildningar som är bra, men något som ger mycket och där man får prova på praktiska saker redan på lektionstimmarna är att gå ett gymnasium med inriktning på naturbruk. Naturbruksgymnasium har ofta en djurinriktning där man kan välja mellan att inrikta sig på lantbruksdjur, hästar eller sällskapsdjur vilket ger både en teoretisk och praktisk utbildning när det gäller djur.

Gymnasier för naturbruk erbjuder förutom naturbruksutbildningen flera teoretiska ämnen såsom biologi, kemi och fysik, ämnen som är lika bra att ha i framtiden som ämnena som inriktar sig helt på naturbruk. För att bli veterinär krävs ofta toppbetyg då konkurrensen är väldigt hård för att läsa vidare.

Förutom veterinär kan man utbilda sig till andra spännande yrken som har med naturbruk att göra. Exempel på dessa är hästskötare, hundskötare, djurvårdare, djurskyddsinspektör, hundinspektör, husdjursagronom, hippolog, travhästskötare med mera. Det finns massor av möjligheter när det gäller naturbruk och alla är de lika viktiga oavsett om de handlar om djur, jordbruk, fiske och skogsbruk. Går du i veterinärtankar eller annat som har med naturen att göra – välj naturbruk på gymnasiet.